Munka alkalmassági vizsgálatok

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés legfontosabb előfeltétele, hogy a munkavállalót a munkahelyén ne érjék olyan a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő terhelő hatások, amelyek szervezete számára az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt jelentenek, vagyis egészségét károsíthatják. A munka alkalmassági vizsgálat tisztázza, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.
Ennek megállapítása a foglalkozás-egészségügyi orvos feladata és a munkaköri alkalmasság vizsgálat során történik. A munka alkalmassági vizsgálatot a 27/2000 EüM rendelettel módosított 33/1998.(VI.24.) NM rendelet alapján végezzük. Egy-egy dolgozó vizsgálata 20-30 percet vesz igénybe, és egy kiterjesztett belgyógyászati vizsgálatnak felel meg.

Ön vállalkozása alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ellátása érdekében bizalommal fordulhat rendelésünkhöz, 30 éves üzemorvosi tapasztalatommal várom!


A munkaköri alkalmassági vizsgálat célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló
 • a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele
  • egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e
  • nem befolyásolja-e kedvezőtlenül egészségi állapotát
 • idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt
 • a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben
 • milyen munkakörben és milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott munkaképességű
 • foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében
 • szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel
 • tudja-e teljesíteni munkakörét önmaga és mások veszélyeztetése nélkül

Mit tartalmaz a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat?
A munka alkalmassági vizsgálat célja annak eldöntése, hogy az illető alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, ill. folytatására. A következő részekből tevődik össze:
 • teljes körű kikérdezés korábbi betegségekről és munkahelyi ártalmakról
 • fizikális vizsgálat
 • vérnyomásmérés
 • látásvizsgálat (látásélesség, színlátás)
 • hallásvizsgálat (zajos munkahely esetén szűrő audiométer használatával)
 • idegrendszeri vizsgálat
 • az egészségügyi kiskönyvhöz kötött munkakörökben kötelező a 3 hónapnál nem idősebb tüdőszűrő lelet bemutatása
 • az egészségügyi kiskönyvhöz kötött munkakörökben kötelező a bőr vizsgálata
 • vizsgálati eredmények kiértékelése, orvosi tanácsadás
 • az alkalmassági vizsgálat eredményéről a munkaadó elsőfokú alkalmassági véleményt kap
 • a vizsgálatok dokumentációját (törzslap) a szolgáltató őrzi az egészségügyi titoktartási szabályai szerint

A munkaköri alkalmassági vizsgálat formái
 • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat
  • munkába lépést megelőzően
  • munkakör vagy munkahely megváltozása esetén
  • két hetet meghaladó külföldi munkavégzés előtt, ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munkát végez
 • Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat
  • a foglalkozás-egészségügyi orvos a munkakörülmények ismeretében a rendeletektől eltérő gyakorisággal is meghatározhatja az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat gyakoriságát, mi ennek megfelelően általában évente végezzük az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot
 • Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kérhet a munkáltató, a dolgozó, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, a házi- vagy kezelőorvos, az ÁNTSZ, a Munkaügyi Központ
  • az egészségi állapot változása esetén
  • heveny foglalkozási megbetegedés után
  • eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset után
  • munkahelyi okokra visszavezethető munkahelyi rosszullétek esetén
  • 30 napot meghaladó keresőképtelenség után
  • ha a munkavégzés nem egészségügyi okból fél évet meghaladóan szünetel
  • ha a munkakörülmények megváltoznak
 • Záróvizsgálat szükséges
  • a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, ill. ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, ill. a munkaviszony megszűnésekor
  • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés esetén, ill. akkor, ha a foglalkoztatott a korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott
  • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően

Amennyiben felkeltettük érdeklődését kérje cégére szabott ajánlatunkat!
Laser-Derm Kft. © Minden jog fenntartva

Utolsó frissítés: 2018. augusztus 13.
Látogatók száma: 103683
A honlap az Új Magyarország Fejlesztési Terv segítségével valósult meg.